• Van Neynsel

Samenwerking

Om onze kwaliteit continu te verbeteren, bestaat binnen Van Neynsel een lange traditie van samenwerking in netwerken rond verschillende doelgroepen. Binnen deze netwerken werken wij vaak samen met andere organisaties, om organisatieoverstijgende en complexe vraagstukken te kunnen verbeteren, ketenafspraken te maken of van elkaar te leren. Op deze manier bewerkstelligen wij dat we op de hoogte zijn en blijven van de laatste stand van zaken op het gebied van zorg en behandeling en zorgen we er voor dat specialistische kennis en informatie op een slimme manier wordt gedeeld. Lees meer over het lerend netwerk.

Samenwerken in de regio

Van Neynsel werkt samen met een groot aantal verschillende partners binnen en buiten de gezondheidszorg. Wij kiezen voor partijen die samen met ons willen bijdragen aan een goede zorg en dienstverlening (zorg, welzijn, wonen) voor onze cliënten. Hiertoe werken onze professionals samen met onder meer huisartsen, ziekenhuismedewerkers, welzijnswerkers en lokale overheden.

Het Van Neynsel Kennis- en Behandelcentrum heeft een groot team van specialisten en therapeuten die gespecialiseerd zijn in het behandelen van senioren en bekend zijn met problemen die zich voordoen door ouderdom en ouderdomsziekten. Deze behandelaren zijn aangesloten bij verschillende landelijke en regionale netwerken, zoals ParkinsonNet, Edomah, Geriatrie Fysiotherapie Netwerk ’s-Hertogenbosch, Afasienet en Claudicationet. Kennisdeling en participatie in workshops en informatiebijeenkomsten draagt bij aan de kwaliteit van de zorg aan onze cliënten.

Antoniegaarde - woonkamer

ActiZ

Van Neynsel is aangesloten bij ActiZ. Als brancheorganisatie behartigt Actiz de gemeenschappelijke belangen van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg. Met ruim 400 leden die producten en diensten leveren aan ongeveer twee miljoen cliënten is ActiZ een belangrijke speler in het zorgveld en bovendien een van de grootste werkgeversorganisaties in Nederland. Bij de leden werken ruim 420.000 medewerkers. De branche heeft daarmee ook een grote maatschappelijke waarde.

Calamiteiten

Wanneer er volgens landelijke richtlijnen een externe voorzitter dient deel te nemen aan een analyse van een calamiteit (met overlijden), dan werkt Van Neynsel samen met een extern incidentennetwerk waaraan ook ’t Heem, Laverhof, Zorggroep Elde, De Annenborch, Schakelring, Vivent en Brabantzorg deelnemen.

Resultaten  2018

Er zijn diverse bijeenkomsten van lerende netwerken waar Van Neynsel deel uitmaakt. Het beleidsnetwerk is een aantal keer bij elkaar geweest. Zowel over zorginhoudelijke thema’s (medicatieveiligheid, ouderenmishandeling, slikproblemen, voetzorg) als ondersteunende thema’s (privacy,  rechterlijk machtigingen) is informatie uitgewisseld.

Ook is met andere organisaties gekeken welke onderwerpen in het Kwaliteitsvenster opgenomen dienen te worden.

Speerpunten 2019

In 2019 houden collega-zorgorganisaties, zowel in als buiten de regio, audits bij Van Neynsel om te kijken of de beloftes waar gemaakt worden.

De samenwerking in de wijk wordt versterkt. Sinds september houdt een huisartsenpraktijk spreekuren op onze locatie. Daarnaast worden afspraken gemaakt met welzijnsmedewerkers GRE en de teamleider welzijn. Hierin wordt sinds september ook de creatieve keuken meegenomen. Tevens is er meer samenwerking met externe bedrijven die gebruik maken van de locatie.

Geüpdatet: oktober 2019

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring