Nieuwe samenstelling raad van toezicht van Van Neynsel

De raad van toezicht van Van Neynsel heeft een nieuwe samenstelling. Paul Tankink draagt per 1 juli de voorzittershamer over vanwege het bereiken van zijn maximale benoemingstermijn. Guido van den Bogaert, die sinds 2020 lid is van de raad van toezicht neemt die rol over. Verder is Gerdinand Bosch toegetreden tot de raad en hij focust zich op de thema’s ICT en zorgtechnologie naast zijn lidmaatschap van de commissie financiën en vastgoed.

Bestuurder Marcel van Woensel: “Paul Tankink heeft zich de afgelopen jaren vol toewijding en met veel expertise ingezet voor Van Neynsel. Wij zijn dankbaar voor zijn waardevolle bijdragen aan onze organisatie.”

Gerdinand Bosch benoemd tot lid raad van toezicht

Gerdinand Bosch (38) is benoemd tot lid van de raad van toezicht van Van Neynsel. Bosch is sinds 2017 directeur ICT & Facilitair en Chief Information Officer bij Avans Hogeschool en verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en beleidsontwikkeling. Tevens leidt hij de digitale transformatie van het opleidingsinstituut. Bij Van Neynsel richt hij zich op de aandachtsgebieden ICT en zorgtechnologie naast zijn lidmaatschap van de commissie financiën en vastgoed. Bosch studeerde organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en volgde diverse opleidingen op het gebied van leiderschap en veranderkunde.

Bestuurder Marcel van Woensel: “Ik ben verheugd met de benoemingen van Guido van den Bogaert en Gerdinand Bosch en heb er alle vertrouwen in dat zij met kennis en kunde de belangrijke bijdragen van de raad van toezicht voor Van Neynsel voortzetten.“

Per 1 juli 2021 bestaat de raad van toezicht uit drs. G.L.M. (Guido) van den Bogaert MBA. (voorzitter), drs. M.J.J. (Michel) de Bekker, dr. J.E.M. (Julliette) van Eerd – Vismale, prof. dr. M.E. (Marjolein) de Vugt en G. (Gerdinand) Bosch MSc.