Leren & ontwikkelen

Van Neynsel maakt zich sterk voor een veelzijdig aanbod van sociale zorg en gezondheidszorg. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers vitaal en competent zijn en zorg verlenen die doeltreffend, doelmatig en vooral cliëntgericht is. Via een samenhangend ontwikkelings- en scholingsprogramma houden we hun kennis en vaardigheden op peil. Ook voor persoonlijke ontwikkeling is veel ruimte. Lees meer over onze visie en opleidingsprogramma.

Leer-management-systeem

Leren en ontwikkelen faciliteren we met een leer-management-systeem (LMS): voor elke medewerker een eigen leeromgeving. Ook heeft elke medewerker een eigen leerbudget, waarmee zelf bepaalt kan worden welke training, scholing of congres gevolgd wordt. In het LMS staan diverse e-learning modules die voor iedereen te volgen zijn.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl

Personeelssamenstelling

Om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren, is voldoende, bevoegd en bekwaam personeel nodig. Met de juiste personeelssamenstelling biedt Van Neynsel zorg die van goed niveau is, en doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend. De zorg is hierbij afgestemd op de reële behoefte van de individuele cliënt.

Interne audits

Kwaliteit en veiligheid staan uiteraard ook hoog in het vaandel. Daarom houden we regelmatig interne audits om te kijken of er volgens de afgesproken werkwijze wordt gehandeld. Van Neynsel beschikt over goed opgeleide interne auditoren. In duo’s worden audits uitgevoerd over belangrijke onderwerpen binnen de uitvoering van zorg. Met die audits onderzoeken we waar processen nog verder kunnen verbeteren en wat medewerkers nodig hebben om aan de geldende eisen te voldoen.

Resultaten

De teamcoachingscyclus is verder opgestart naast de optimalisatie van het rooster- en planningsproces. Tevens hebben de teamcoaches van Boswijk deel genomen aan de Expeditie, waarin teamcoachingscyclus een onderdeel vormt.

Speerpunten

In 2023 zal veel aandacht worden besteed aan het leren en ontwikkelen met als subonderwerp: inzet GVP-ers op de locatie.

In 2023 wordt gestart met het werken met het verbeterbord.  Deze aanpak stimuleert het kort-cyclisch continu leren en verbeteren. Hiermee vergroten we het eigenaarschap op locatie voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring