• Welzijn - Van Neynsel

Klantwaardering

Voor een zo aangenaam mogelijk leven zijn persoonlijke zorg en ondersteuning belangrijk. Van Neynsel hecht veel belang aan hoe u en de mensen om u heen onze zorg- en dienstverlening ervaren. Deze ervaringen geven een goed beeld van de door ons geleverde kwaliteit van zorg en behandeling. Ook horen we graag wat u en uw naasten belangrijk vinden in de zorgverlening; aan welke aspecten hecht u de meeste waarde? Als u ervaart dat het beter kan, onderzoeken wij op welke wijze we dat kunnen realiseren.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl

Resultaten 2019

In 2019 is samen met de centrale cliëntenraad een nieuw systeem geïmplementeerd dat uitgaat van een individuele benadering. De dialoog met de cliënt/bewoner staat hierbij centraal.

In 2019 is actief gepromoot/opgeroepen om reviews op Zorgkaart Nederland te plaatsen. Dit gebeurde onder meer door het uitdelen van een herinneringskaartjes tijden de multidisciplinaire overleggen. Ook is  gestuurd op de dashboardinformatie afkomstig van Zorgkaart Nederland.

In 2019 is de communicatie verder verbeterd, zowel intern als extern. Dit betekent zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Ook zijn we bewoners, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers meer gaan informeren over en betrekken bij de zorg- en dienstverlening.

In 2019 hebben we de gemeenschappelijke ruimtes, de gesprekruimtes en de woonkamers opgeknapt en heringericht. Tevens is het aanbod van activiteiten, uitstapjes en bezigheden versterkt. Zelfstandigheid is de kracht van het pand met eenieder een eigen voordeur en een gezamenlijke ontmoetingsruimte waar eten, drinken en samenkomen voorop staan met als doel een hoge tevredenheid van bewoners en medewerkers.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring