• Welzijn - Van Neynsel

Klantwaardering

Voor een zo aangenaam mogelijk leven zijn persoonlijke zorg en ondersteuning belangrijk. Van Neynsel hecht veel belang aan hoe u en de mensen om u heen onze zorg- en dienstverlening ervaren. Deze ervaringen geven een goed beeld van de door ons geleverde kwaliteit van zorg en behandeling. Ook horen we graag wat u en uw naasten belangrijk vinden in de zorgverlening; aan welke aspecten hecht u de meeste waarde? Als u ervaart dat het beter kan, onderzoeken wij op welke wijze we dat kunnen realiseren.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl

Resultaten 2021

In het najaar van 2021 zijn zowel bewoners als vertegenwoordigers van bewoners van De Grevelingen geraadpleegd. De resultaten zijn binnenkort beschikbaar.

Starten met verbetering van de klantwaardering door aan de voorkant, bij de intake, nog duidelijkere aan te geven wat we wel en niet kunnen bieden en dit laten vastleggen door zorgbemiddeling. Dit is een continu proces waarbij in 2020 al veel is opgepakt, al dan niet in samenwerking met de klantenservice.

Speerpunten 2022

Voortzetten van de verbetering van de klantwaardering door signalen/wensen uit bewoners-evaluaties mee te nemen in de intakegesprekken, waarin duidelijk aangeven en vastgelegd wordt wat we wel en niet kunnen bieden, welke we 2 keer per jaar evalueren en aanpassen waar nodig en waar kan.

In 2022 zal er meer verbinding worden gemaakt met bewoners die de sociale benadering thuis ontvangen en doorstromen naar intramuraal.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring