Sociale innovatie

Sociale innovatie is een verzamelnaam voor initiatieven van mensen en organisaties die gericht zijn op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Hierbij valt te denken aan vernieuwingsprocessen op het gebied van samenwerking voor de verbetering van de diensten.

Welbevinden vergroten

Het doel is om het welbevinden van onze cliënten te verhogen. Door sociale innovatie kan eenzaamheid worden voorkomen, worden mensen geactiveerd en kunnen cliënten beter de zorg en ondersteuning in eigen hand houden. De afgelopen jaren zijn ruim 320.000 ouderen in het ziekenhuis opgenomen terwijl ze medisch niets mankeren. Bij kwetsbare ouderen die langer thuis blijven wonen, kunnen eenzaamheid of depressiviteit tot lichamelijke klachten leiden. Van Neynsel is van mening dat een deel van de vereenzaming van ouderen opgelost kan worden door het stimuleren van ontmoetingen in de wijk. Door wijkbewoners, scholen en bedrijven met elkaar te verbinden, kunnen ouderen meer uit hun isolement komen. Binnen Van Neynsel lopen tal van projecten om deze verbinding te vergroten.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl

Zorgzaam Den Bosch

Zorgzaam Den Bosch is een coalitie van vijftien organisaties en de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Met Zorgzaam Den Bosch ontwikkelen wij samen met vertegenwoordigers van bewoners een gebiedsgericht aanbod op gebied van wonen, welzijn en zorg. Dit aanbod zal maatwerk per gebied zijn. Wij richten ons op kwetsbare burgers met een beperking, een chronisch/psychisch probleem of een psychosociaal probleem, en die daardoor moeilijkheden bij zelfredzaamheid of maatschappelijke participatie ondervinden. Met deze mensen willen wij zorgzame wijken in een zorgzame stad maken. Lees meer over Zorgzaam Den Bosch.

Samen Sterk in de Wijk in Vught

In Vught werken gemeente, welzijnsinstellingen, zorgorganisaties en vrijwilligersorganisaties samen in een formeel netwerk met een stuurgroep, programmateam in wisselende coalities. Afhankelijk van het onderwerp worden slagvaardige projectteams ingericht. Samen zorgen zij ervoor dat mensen met én zonder beperking ‘gewoon meedoen’.

Ondernemend Onderwijs ’s-Hertogenbosch

Ondernemend Onderwijs is een netwerkorganisatie met als doel de ondernemende kwaliteiten bij alle leerlingen via het onderwijs te stimuleren en te bevorderen. Dit om de slagkracht van ieder individu te vergroten en daarmee tevens de ondernemende kracht in de samenleving te vergroten. Van Neynsel werkt samen met stichting Ondernemend Onderwijs bij het ontplooien van initiatieven gericht op het versterken van sociaal contact tussen wijkbewoners. Dit verlaagt gevoelens van eenzaamheid en houdt het leven aangenaam voor ouderen. Lees meer over Ondernemend Onderwijs.

Resultaten

Op Boswijk is eind 2022 gestart met het werken volgens de sociale benadering dementie bij 4 woningen. Medewerkers zijn geschoold en hebben trainingen sociale benadering dementie gevolgd.

Op Boswijk is in 2022 gestart met de voorbereidingen voor slim incontinentiemateriaal. De aandachtsvelders en kartrekkers hebben in november uitleg gekregen over de producten en het project.

In december is  gestart met een zogenaamde 0-meting. Dit betekent dat er een 3 dagen registratieformulieren worden ingevuld om bij te houden wat het continentiepatroon van een bewoner is. Daarna zijn de ingevulde formulieren besproken met de teams, samen met Tena.

Vervolgens is gekeken welke bewoners in aanmerking komen voor Tena Identifi. Dit product geeft meer inzicht in de plaspatronen van bewoners die incontinent zijn en gedurende 72 uur wordt het urineverlies geregistreerd. Na afloop is alle informatie over het plaspatroon en toiletbezoeken verzameld en in een rapportage opgenomen. En zo kunnen de toiletbezoeken en het gebruik van de juiste incontinentieverbanden nog beter op de persoonlijke situatie van de bewoners worden afgestemd.

Speerpunten

Er wordt verder gegaan met het slim inco project. Medewerkers krijgen  uitleg over het materiaal van Tena en de Tena Indicator wordt bij een paar bewoners ingezet. Halverwege dit jaar wordt het project geëvalueerd door de projectgroep en worden adviezen gegeven over mogelijk verdere uitrol bij andere locaties.

In 2023 wordt de sociale benadering dementie verder uitgerold over de overige woningen. 12 medewerkers worden opgeleid voor expert sociale benadering.

De expert is niet zomaar iemand binnen een team; het is iemand met diepgaande kennis over wat Sociale Benadering is; waar deze is ontstaan, wat de visie hierop is, wat de successen zijn t.a.v. implementatie en wat de leermomenten daarin zijn.

Daarnaast gaat het erom hoe je Sociale Benadering in eenvoudige en eenduidige taal kunt uitleggen richting wie hier meer over wil weten. Je bent als expert namelijk de vlaggendrager van Sociale Benadering binnen een team of je locatie.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring