Hoe wil Nederland oud worden?

Brancheorganisatie ActiZ deed onderzoek naar hoe mensen in Nederland denken over hun oude dag. Loop mee door enkele bevindingen van dit onderzoek, of download het volledige rapport.

Inzicht 1

Er zijn onduidelijke verwachtingen voor de zorg voor ouderen

Er zijn onduidelijke verwachtingen voor de zorg voor ouderen

Nederlanders denken zeer verschillend over de toekomst van de zorg voor ouderen.

Bron: ActiZ

Inzicht 2

Wat willen mensen van de zorg voor ouderen in 2040?

Keuzevrijheid?

68 tot 71% van de mensen is het er wel over eens dat er meer keuzevrijheid moet komen in de zorg voor ouderen. Maar slechts 25 tot 29% vindt dat echt zeer belangrijk. Keuzevrijheid is geen groot thema op dit moment.

Regie over het eigen levenseinde

81% van de respondenten is het erover eens dat mensen zelf moeten kunnen beslissen over hun eigen levenseinde.

Voor 83% van de deelnemers aan het onderzoek is kwaliteit uiteindelijk belangrijker dan hoe lang je leeft.

Zorg in de buurt

83% van de ondervraagde mensen vindt dat zorg voor ouderen zo veel mogelijk in de directe omgeving (in de eigen buurt) moet worden geleverd.

Bron: ActiZ

Inzicht 3

Wie is verantwoordelijk voor goede ouderenzorg?

Zorgorganisaties, Rijksoverheid en zorgverzekeraars zijn als eerste aan zet.

93%
zorgorganisaties/wijkverpleegkundigen

93%
zorgorganisaties/
wijkverpleegkundigen

88%
Rijksoverheid

87%
zorgverzekeraars

Men ziet ook een rol voor de oudere zelf, maar minder voor de eigen (klein)kinderen of het sociale netwerk.

83%
oudere zelf

48%
(klein)kinderen

40%
buren, vrienden en kennissen

Bron: ActiZ