EDOMAH staat voor Ergotherapie bij mensen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan HuisMensen met dementie kunnen dagelijkse handelingen steeds moeilijker uitvoeren. We zien vaak dat mantelzorgers hun partner of familielid met dementie daarom veel werk uit handen proberen te nemen. Dit gebeurt met de beste bedoelingen, maar het gevolg is dat de oudere met dementie steeds minder doet en de mantelzorger verder overbelast raakt. De inzet van de EDOMAH-therapeut is er op gericht dat de oudere met dementie zoveel mogelijk zelf de dagelijkse handelingen kan blijven doen die hij/zij leuk en waardevol vindt en dat de mantelzorger ontlast wordt.

Waarbij kan EDOMAH helpen?

Onze therapeut kan u helpen wanneer:

Persoonlijk maatwerk plan

Wanneer u kiest voor de inzet van een EDOMAH-therapeut is de eerste stap het in kaart brengen van uw situatie. We spreken met de patiënt, de mantelzorger en eventuele andere betrokkenen op individuele basis over welke taken en rollen u had, wat er nu anders is, waar u tegenaan loopt en wat dat voor u betekent. Ook observeren we de dagelijkse handelingen om na te gaan wat goed gaat, wat lastig is of niet lukt, waardoor dit veroorzaakt wordt en waar aangrijpingspunten liggen voor verbetering. Vervolgens bepalen we samen met u aan welke doelen we gaan werken, wat de knelpunten zijn, waar de prioriteiten liggen en welke hulpmiddelen er eventueel nodig zijn. Dit alles wordt verwerkt tot een maatwerk plan specifiek voor uw situatie

Onze ergotherapeuten zijn geschoold in het werken volgens de methode EDOMAH.

Het effect van EDOMAH

Het effect voor de oudere met dementie is dat hij/zij:

Het effect voor de mantelzorger:

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neemt u dan contact op met het secretariaat Kennis- en Behandelcentrum via secretariaatkbc@vanneynsel.nl of tel. 073-822 80 80. We bespreken graag uw persoonlijke situatie, wensen en wat wij voor u kunnen betekenen.

Wat krijgt u vergoed?

EDOMAH wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor tien uur per kalenderjaar voor zowel de oudere met dementie als de mantelzorger. Voor deze vorm van therapie heeft u een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.

edoma.jpgBD_EDOMAH.jpg