Van Neynsel start pilot met coronazorgcentra (CZC)

Ouderenzorgorganisatie Van Neynsel heeft 2 externe coronazorgcentra geopend in ’s-Hertogenbosch en Vught voor ouderen die zijn besmet met covid-19, oftewel het coronavirus. In totaal is er plek voor 60 ouderen die komen vanuit het ziekenhuis en via de huisarts.

Het initiatief hoort bij een regionale pilot, dat bij succes uitgerold wordt op meer plekken in regio, onder aanvoering van de ouderenorganisaties*. Van Neynsel is de eerste vvt-organisatie in Noordoost-Brabant die een tijdelijke externe voorziening opstart.

Gespecialiseerde zorg

De cliënten die van coronazorgcentra (CZC) gebruik kunnen maken, zijn onder te verdelen in 2 categorieën: ouderen met een covid-19-besmetting die niet meer in het ziekenhuis hoeven te verblijven en niet naar huis kunnen, én ouderen met een covid-19-besmetting die door de huisarts worden doorverwezen omdat de thuissituatie onhoudbaar is. De centra komen tegemoet aan de verwachte capaciteitsproblematiek in de ziekenhuizen en aan de verminderde thuiszorgcapaciteit. Cliënten verblijven hier en ontvangen gespecialiseerde zorg op een zo menswaardig mogelijke manier. Een naaste kan zich als kamergenoot bij de cliënt voegen.

Verlichting en troost

Corona is een virus dat door het lichaam zelf verslagen moet worden. De verzorging/verpleging in de centra is daarom vooral gericht op verlichting en troost. “Samen met huisartsen, thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen staan we voor de uitdaging om besmette ouderen zo goed mogelijk op te vangen en op een menswaardige manier te verzorgen”, vertelt bestuurder Marcel van Woensel van Van Neynsel. “Het is het meest ideaal als een cliënt in zijn of haar eigen omgeving kan blijven. Als dat niet mogelijk is, biedt een CZC uitkomst.”

Twee locaties

CZC ’s-Hertogenbosch is gevestigd op het terrein van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waar gewoonlijk de Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (GAAZ) zit. Het heeft een aparte ingang en eigen tuin en ligt afgezonderd van de rest van het ziekenhuis. In totaal kunnen hier 20 cliënten verzorgd worden.
CZC Vught is gevestigd in Hotel De Kruishoeve in Vught, dat speciaal voor Van Neynsel de deuren sloot. “Dit is een heel bijzonder avontuur voor ons”, aldus eigenaar Maikel Pennings. “De afgelopen dagen zijn in recordtempo de kamers gereed gemaakt. Zo hebben we al onze bedden eruit gehaald en zijn er ziekenhuisbedden voor in de plaats gekomen. Het hele hotel is overgenomen door Van Neynsel, maar het voelt goed om op deze manier te kunnen bijdragen aan de crisis.” Het hotel biedt plaats aan maximaal 40 cliënten.

Kamergenoot

In de CZC mag geen bezoek komen omdat de cliënten in isolatie verpleegd worden. Juist in deze tijd van eenzaamheid is het daarom fijn dat er toch een naaste in de nabijheid kan zijn. Daarom kan een partner of familielid gebruik maken van de zogenoemde lock-in-mogelijkheid. “Dat betekent dat de mantelzorger een bed op dezelfde kamer als de cliënt krijgt en bijdraagt aan de verzorging”, legt Van Woensel uit. “De situatie wordt namelijk echt draaglijker als er een dierbare in de nabijheid is.”

*De deelnemende ouderenorganisaties zijn Van Neynsel, Vughterstede (ook participerend in de pilot), Vivent, Pantein, Sint Jozefoord, De Schakelring, BrabantZorg, Annenborch, Laverhof, ’t Heem en Zorggroep Elde Maasduinen, ondersteund door JBZ.