Valangst-cursus voor ouderen

Als u ouder wordt en minder vaak beweegt, verliest u onder andere spierkracht, balans en conditie. De kans op vallen kan dan groter worden, waardoor u nog minder gaat bewegen. Een negatieve spiraal die we met de valangst-cursus ‘Zicht op evenwicht’ proberen te doorbreken.

Aan het einde van de cursus heeft u meer controle en bent u beter in staat realistische doelen te stellen met betrekking tot bewegen en het ondernemen van activiteiten. Bovendien krijgt u van onze ergotherapeut informatie en praktische tips over het voorkomen van vallen in uw woning en geeft de diëtiste praktische tips over de invloed van voeding op het voorkomen van vallen.

Groepscursus

De groepscursus bestaat uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten die twee uur duren, plus een herhalingsbijeenkomst die twee maanden na de laatste bijeenkomst plaatsvindt. Tijdens de cursus krijgt u voorlichting, zijn er groepsgesprekken, worden ervaringen gedeeld en problemen gezamenlijk opgelost en traint u enkele functionele vaardigheden. Vanaf de tweede bijeenkomst doet u gezamenlijk lichamelijke oefeningen die helpen met het vergroten van uw spierkracht, balans, mobiliteit en conditie.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus ‘Zicht op evenwicht’ is ontwikkeld voor zelfstandig wonende ouderen die bezorgd zijn om te vallen en daardoor activiteiten vermijden. Om te kunnen deelnemen aan de cursus dient u zelfstandig te kunnen staan en lopen (mag met loophulpmiddel), en geen zware cognitieve aandoeningen zoals dementie hebben. Ook het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal is een vereiste.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met ons kennis- en behandelcentrum. We bespreken graag uw persoonlijke situatie, wensen en wat wij voor u kunnen betekenen.