Samenwerking

Lerend netwerk

Om onze kwaliteit continu te verbeteren, bestaat binnen Van Neynsel een lange traditie van samenwerking in netwerken rond verschillende doelgroepen. Binnen deze netwerken werken wij vaak samen met andere organisaties, om organisatieoverstijgende en complexe vraagstukken te kunnen verbeteren, ketenafspraken te maken of van elkaar te leren. Op deze manier bewerkstelligen wij dat we op de hoogte zijn en blijven van de laatste stand van zaken op het gebied van zorg en behandeling en zorgen we er voor dat specialistische kennis en informatie op een slimme manier wordt gedeeld.

Lees meer over Lerend netwerk

Samenwerken in de regio

Van Neynsel werkt samen met een groot aantal verschillende partners binnen en buiten de gezondheidszorg. Wij kiezen voor partijen die samen met ons willen bijdragen aan een goede zorg en dienstverlening (zorg, welzijn, wonen) voor onze cliënten. Hiertoe werken onze professionals samen met onder meer huisartsen, ziekenhuismedewerkers, welzijnswerkers en lokale overheden.

Het Van Neynsel Kennis- en Behandelcentrum heeft een groot team van specialisten en therapeuten die gespecialiseerd zijn in het behandelen van senioren en bekend zijn met problemen die zich voordoen door ouderdom en ouderdomsziekten. Deze behandelaren zijn aangesloten bij verschillende landelijke en regionale netwerken, zoals ParkinsonNet, Edomah, Geriatrie Fysiotherapie Netwerk ’s-Hertogenbosch, Afasienet en Claudicationet. Kennisdeling en participatie in workshops en informatiebijeenkomsten draagt bij aan de kwaliteit van de zorg aan onze cliënten.

ActiZ

Van Neynsel is aangesloten bij ActiZ. Als brancheorganisatie behartigt Actiz de gemeenschappelijke belangen van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg. Met ruim 400 leden die producten en diensten leveren aan ongeveer twee miljoen cliënten is ActiZ een belangrijke speler in het zorgveld en bovendien een van de grootste werkgeversorganisaties in Nederland. Bij de leden werken ruim 420.000 medewerkers. De branche heeft daarmee ook een grote maatschappelijke waarde.

Calamiteiten

Wanneer er volgens landelijke richtlijnen een externe voorzitter dient deel te nemen aan een analyse van een calamiteit (met overlijden), dan werkt Van Neynsel samen met een extern incidentennetwerk waaraan ook ’t Heem, Laverhof, Zorggroep Elde, De Annenborch, Schakelring, Vivent en Brabantzorg deelnemen.

Terug naar kwaliteitsvenster