Kwaliteit

Ieder  mens is anders, met eigen wensen en behoeften. Of het nu gaat over prettig wonen, deelnemen aan activiteiten, zorg bij dementie, samen eten of medische behandelingen. Bij Van Neynsel zoeken we daarom altijd naar een persoonlijke oplossing. Ongeacht of u veel of weinig ondersteuning of zorg nodig heeft, of u thuis woont of in een van onze zorglocaties.

Professionele en veilige zorg

Van Neynsel levert professionele zorg. Dat is veilige zorg, volgens bestaande richtlijnen en wettelijke kaders. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en krijgen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Ze werken volgens vastgestelde richtlijnen en protocollen, die zijn vastgelegd in ons kwaliteitshandboek. Door middel van interne audits toetst Van Neynsel regelmatig of er volgens de afgesproken werkwijze wordt gehandeld.

Kwaliteitsmetingen

Van Neynsel neemt ook deel aan andere kwaliteitsmetingen, zoals klanttevredenheidsonderzoeken en de meting zorginhoudelijke indicatoren. Bij klanttevredenheidsonderzoeken vragen wij cliënten en contactpersonen hoe zij onze zorg ervaren. De meting zorginhoudelijke indicatoren geeft inzicht in de mate waarop er veilig wordt gewerkt bij Van Neynsel. Deze metingen worden uitgevoerd door externe bureaus, zodat de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid gewaarborgd zijn.

Resultaten 2017

Om tot een goed gefundeerde aandacht voor kwaliteit en veiligheid van zorg te komen, is er een nieuwe stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid ingesteld. Deze stuurgroep heeft een initiërende, signalerende en bijsturende rol met betrekking tot issues die met kwaliteit en veiligheid te maken hebben. De stuurgroep bewaakt de samenhang van kwaliteits- en veiligheidsissues. De stuurgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur.

Met het instellen van de Stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid zijn ook de kwaliteitscommissies weer geactiveerd. Van Neynsel heeft de volgende commissies, deze signaleren en adviseren aan de Stuurgroep op hun eigen thema:

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut borgt dat Van Neynsel bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. Van Neynsel bevordert daarmee gepaste zorg.

Terug naar kwaliteitsvenster