Netwerkzorg

Een goede relatie tussen de cliënt, diens netwerk en de medewerker heeft grote invloed op het welzijn van de cliënt. Ook voor het netwerk is een blijvende betekenisvolle bijdrage aan het leven van de cliënt waardevol. Voor medewerkers zijn familie en vrienden een belangrijke informatiebron over het leven van de cliënt.  De professionele zorg van onze medewerkers en de zorg vanuit het netwerk versterken elkaar, waardoor de cliënt optimale zorg en welzijn ontvangt.

Tijdens het kennismakingsgesprek brengen we in kaart  wie bij de cliënt betrokken is en wat de taakverdeling is tussen de zorgverleners en het netwerk. In alles wat we doen en zijn voor de cliënt is ook diens netwerk in beeld, zij zijn onlosmakelijk verbonden.

Bij goede samenwerking vinden we het noodzakelijk dat we elkaar goed op de hoogte houden.

Het netwerk van de cliënt wil graag op de hoogte blijven van de gezondheid, wie de behandelaar is en wanneer er wat op de agenda staat. Dat gebeurt onder meer door het cliëntportaal in het Electronisch  Cliënt Dossier. Dit geeft toegang tot de belangrijkste informatie uit het zorgdossier. U heeft direct inzage in alle afspraken die met u zijn gemaakt en de rapportages van de verzorging en, indien van toepassing, behandelaars. U kunt het portaal vanaf elke computer, laptop of tablet bereiken.