Extra Valpreventiecursus!

Vanwege het succes van deze Valpreventiecursus start er op donderdag 13 juli weer één bij Park Antoniegaarde. Eén van de deelnemers: ‘‘Ik heb geleerd dat ik moeilijke situaties ook anders kan benaderen, waardoor ik bepaalde situaties zie als een uitdaging en niet als een belemmering’’.

Over de Valpreventiecursus

U gaat samen met onze fysiotherapeut en ergotherapeut aan de slag om valangst te verminderen. Zij onderzoeken hoe het komt dat u soms valt of angst heeft om te vallen, maken valrisico’s in het dagelijks leven inzichtelijk en geven adviezen voor aanpassingen thuis. Ook onze diëtist geeft u advies over het behouden van een goede voedingstoestand en het belang van voldoende eiwit, vitamine D en calcium om het valrisico te beperken. Van Neynsel therapeuten hebben veel ervaring in problematiek van ouder worden. Onderzoek laat zien dat met de Valpreventiecursus de kans op vallen aanzienlijk afneemt.

Fysiotherapeute Melissa van der Schoot: ‘‘Laat vallen of valangst uw leven niet beheersen. Wij helpen ouderen graag bij een goed leven, zonder valangst.’’

De thema’s die tijdens de cursus worden behandeld zijn: bezorgdheid om te vallen, gedachten over vallen, lichaamsbeweging, opkomen voor jezelf, veilig gedrag en veiligheid in en rondom huis.

Aanpak in het kort

Om de valgerelateerde eigen-effectiviteit en het gevoel van controle over vallen te vergroten en gedragsverandering te bewerkstelligen, worden tijdens de cursus de volgende vier strategieën gebruikt:

  1. Leren om niet-helpende gedachten over vallen te herkennen en aan te passen, waardoor het gevoel van controle over vallen en valangst wordt vergroot.
  2. Leren om realistische doelen te stellen en deze uit te voeren.
  3. Ontvangen van informatie en concrete tips voor het verminderen van valrisico’s in de eigen omgeving.
  4. Het uitvoeren van lichamelijke oefeningen (groepscursus) om de spierkracht en de balans te verbeteren.

En u...

Informatie over de cursus

Het is een groepscursus die bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van twee uur, plus een herhalingsbijeenkomst twee maanden na de laatste bijeenkomst. De cursus is voor Zelfstandig wonende ouderen (65+) die bezorgd zijn om te vallen en daardoor activiteiten vermijden.

Locatie

Park Antoniegaarde, Zuid Willemsvaart 509, 5211 SJ, ’s-Hertogenbosch vanaf donderdagochtend 13 juli 2017 van 10.00 tot 12.00 uur.

Kosten en vergoeding

Afhankelijk van uw eigen aanvullende zorgverzekeringspolis worden behandelingen vergoed. Zicht op Evenwicht is een erkende cursus en wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van uw aanvullende pakket. Dit kunt u terugvinden in uw eigen polis. Vanuit Van Neynsel ontvangt u dan een bewijs van deelname en de rekening. Dit samen kunt u opsturen naar uw verzekeraar voor declaratie van het te vergoeden bedrag.

Informatie en aanmelding

Wilt u zich aanmelden of wenst u meer informatie, bijvoorbeeld over de kosten en vergoedingsmogelijkheden van uw zorgverzekeraar? Dan kunt u bellen of mailen met onze Klantenservice via 073 822 80 00 klantenservice@vanneynsel.nl.

Bijzonder over de cursus Zicht op Evenwicht:

  1. Door de deelcommissie preventie en gezondheidsbevordering voor volwassenen en ouderen van het RIVM Centrum Gezond Leven erkend met ‘Sterke aanwijzingen voor effectiviteit’ https://www.loketgezondleven.nl/i-database/interventies/z/1400744/
  2. ‘30 procent minder valpartijen’ laat wetenschappelijk onderzoek zien: http://www.waardigheidentrots.nl/actueel/nieuwe-aanpak-valpreventie-30-procent-minder-valpartijen/
  3. In het NOS journaal van 11 mei 2016 werd aandacht besteed aan het succes van de cursus http://nos.nl/uitzending/15262-nos-journaal.html
  4. Effectieve cursus vermindert val-angst bij ouderen laat het Trimbos instituut zien https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=1980
  5. Al in 2012 ontving Zicht op Evenwicht een parel van ZonMw als project dat extra in het oog springt. "…een schoolvoorbeeld van een geslaagde innovatiecyclus, waarin onderzoekers, implementatiedeskundigen en praktijkorganisaties nauw hebben samengewerkt." https://www.zichtopevenwicht.nl

Valpreventie.jpg

 

Deel via:
Facebook Twitter LinkedIn Google Plus Mail
Terug naar nieuws