Valpreventiecursus ‘Zicht op Evenwicht’

Vallen komt bij ouderen regelmatig voor. Vaak gaat dit gepaard met angst om te vallen. Valangst kan leiden tot zowel vermindering van fysieke activiteit als versterking van onzekerheid bij ouderen. Dit kan vervolgens weer leiden tot slechtere balans en tot vallen. Dit is een groot probleem onder ouderen. Van Neynsel helpt u graag om vallen zoveel mogelijk te voorkomen.

Tijdens de cursus ‘Zicht op Evenwicht’ gaat u samen met onze fysiotherapeut en ergotherapeut aan de slag. Zij onderzoeken hoe het komt dat u soms valt of angst heeft om te vallen, maken valrisico’s in het dagelijks leven inzichtelijk en geven adviezen voor aanpassingen thuis. Ook leert u hoe u veilig valt, hoe u beter loopt en uw evenwicht behoudt. Ook onze diëtist geeft u advies over het behouden van een goede voedingstoestand en het belang van voldoende eiwit, vitamine D en calcium om het valrisico te beperken. De therapeuten van Van Neynsel hebben veel ervaring in problematiek van ouder worden. Onderzoek laat zien dat met de valpreventie cursus de kans op vallen aanzienlijk afneemt. Fysiotherapeute Melissa van der Schoot ‘Waarom ingewikkeld doen als het makkelijk kan. Laat vallen uw leven niet beheersen. Wij helpen ouderen graag bij een goed leven, zonder (val)angst.’

De thema’s die tijdens de cursus worden behandeld zijn: bezorgdheid om te vallen, gedachten over vallen, lichaamsbeweging, opkomen voor jezelf, veilig gedrag en veiligheid in en rondom huis.

Aanpak in het kort

Om de valgerelateerde eigen-effectiviteit en het gevoel van controle over vallen te vergroten en gedragsverandering te bewerkstelligen, worden tijdens de cursus de volgende vier strategieën gebruikt:

  1. Leren om niet-helpende gedachten over vallen te herkennen en aan te passen, waardoor het gevoel van controle over vallen en valangst wordt vergroot.
  2. Leren om realistische doelen te stellen en deze uit te voeren.
  3. Ontvangen van informatie en concrete tips voor het verminderen van valrisico’s in de eigen omgeving.
  4. Doen van lichamelijke oefeningen (groepscursus) om de spierkracht en de balans te verbeteren.

En u...

Informatie over de cursus

Het is een groepscursus die bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van twee uur, plus een herhalingsbijeenkomst twee maanden na de laatste bijeenkomst. De cursus is voor Zelfstandig wonende ouderen (65+) die bezorgd zijn om te vallen en daardoor activiteiten vermijden.

Locaties:

Kosten en vergoeding

Afhankelijk van uw eigen aanvullende zorgverzekeringspolis worden behandelingen vergoed. Zicht op Evenwicht is een erkende cursus en wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van uw aanvullende pakket. Dit kunt u terugvinden in uw eigen polis. Van Neynsel ontvangt u dan een bewijs van deelname en de rekening. Dit samen kunt u opsturen naar uw verzekeraar voor declaratie van het te vergoeden bedrag.

Informatie en aanmelding

Wilt u zich aanmelden of wenst u meer informatie, bijvoorbeeld over de kosten en vergoedingsmogelijkheden van uw zorgverzekeraar? Dan kunt u bellen of mailen met onze klantenservice via 073 822 80 00 klantenservice@vanneynsel.nl.

Bijzonder over de cursus Zicht op Evenwicht:

  1. Door de deelcommissie preventie en gezondheidsbevordering voor volwassenen en ouderen van het RIVM Centrum Gezond Leven erkend met ‘Sterke aanwijzingen voor effectiviteit’ https://www.loketgezondleven.nl/i-database/interventies/z/1400744/
  2. ‘30 procent minder valpartijen’ laat wetenschappelijk onderzoek zien: http://www.waardigheidentrots.nl/actueel/nieuwe-aanpak-valpreventie-30-procent-minder-valpartijen/
  3. In het NOS journaal van 11 mei 2016 werd aandacht besteed aan het succes van de cursus http://nos.nl/uitzending/15262-nos-journaal.html
  4. Effectieve cursus vermindert val-angst bij ouderen laat het Trimbos instituut zien https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=1980
  5. Al in 2012 ontving Zicht op Evenwicht een parel van ZonMw als project dat extra in het oog springt. "…een schoolvoorbeeld van een geslaagde innovatiecyclus, waarin onderzoekers, implementatiedeskundigen en praktijkorganisaties nauw hebben samengewerkt." https://www.zichtopevenwicht.nl

Valpreventie.jpg

Deel via:
Facebook Twitter LinkedIn Google Plus Mail
Terug naar nieuws