(Centrale) Cliëntenraad

Elke Van Neynsel locatie heeft een eigen cliëntenraad. Zij overleggen met de teamcoaches over zaken die de locatie aangaan. Het doel van de cliëntenraad is om op te komen voor de belangen van cliënten en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Daarnaast is er sinds 2013 een Centrale Cliëntenraad (CCR). Dit orgaan houdt zich bezig met onderwerpen die voor (bijna) alle cliënten gelden. Denk aan het klachtenreglement, de beleidsvisie of het werken in vitale teams. De CCR bestaat uit twee leden van elke lokale cliëntenraad en een onafhankelijk voorzitter. De raad krijgt ondersteuning van een onafhankelijk ambtelijk secretaris. Lees hier het jaarverslag van de CCR.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt alle medewerkers van Van Neynsel. De raad overlegt met de raad van bestuur en denkt mee over zaken die de organisatie aangaan. De bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden.