Al meer dan 650 jaar een begrip

De Van Neynselstichting is in 1990 ontstaan uit de Stichting Godshuizen. Deze stichting was al in de 19de eeuw actief in ’s-Hertogenbosch. Dit waren de toenmalige verpleeg- en bejaardenhuizen, ziekenhuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.

De Van Neynselstichting dankt zijn naam aan de grondlegger voor de ouderenzorg in ’s-Hertogenbosch, Hendrick van Neynsel. Hij was rector van het altaar van Sint Catharina in de Sint Janskerk. Hendrik van Neynsel stichtte in 1345 het Neynselsgasthuis voor dertien arme vrouwen op een perceel aan de Hinthamerstraat. Honderden jaren later staat op ongeveer dezelfde plek Van Neynsel locatie Antoniegaarde.

In 1996 deed de werknaam Van Neynselgroep zijn intrede door een samenwerkingsverband met de Stichting De Grevelingen. Dit leidde in 2003 tot een fusie. Sinds 2013 is de officiële naam Van Neynsel.